Comentarios en: Crónica dum achádego de Hazte Oir, Libertad Digital e dum pimpim chamado Elentir http://odemo.blogaliza.org/2007/08/26/cronica-dum-achadego-de-hazte-oir-libertad-digital-e-dum-pimpim-chamado-elentir/ "Si eu fixen tal mundo, que o demo me leve" Fri, 24 Jan 2014 21:50:42 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.1 Por: Hespanha esgota-me!!! « Sentenciando http://odemo.blogaliza.org/2007/08/26/cronica-dum-achadego-de-hazte-oir-libertad-digital-e-dum-pimpim-chamado-elentir/comment-page-1/#comment-12513 Fri, 07 Sep 2007 21:48:14 +0000 http://odemo.blogaliza.org/2007/08/26/cronica-dum-achadego-de-hazte-oir-libertad-digital-e-dum-pimpim-chamado-elentir/#comment-12513 […] Hespanha esgota-me!!! Visitando a página do Demo me Leve cheguei a esta noticia e, claro, a tentaçom puido comigo e tivem que entrar a ler o blogue esse do que falava. A pesares do que poida pensar muita gente, nom som nacionalista, inda que si defendo a cultura galega e, bom mais cousas. De todas maneiras, quando entrei a ler o blogue estava contento, mas a medida que avançava na lectura dim-me de conta que me sentia mais esgotado, canso e progressivamente de peor humor. Nom forom as opinions da gente o que me fijo sentir dessa maneira, foi a escasa (por nom dizir nula) intençom de utilizar a lógica e de ser fieis a verdade o que me produxo o cambio de ánimo. […]

]]>
Por: Shemais http://odemo.blogaliza.org/2007/08/26/cronica-dum-achadego-de-hazte-oir-libertad-digital-e-dum-pimpim-chamado-elentir/comment-page-1/#comment-12374 Sun, 26 Aug 2007 18:56:49 +0000 http://odemo.blogaliza.org/2007/08/26/cronica-dum-achadego-de-hazte-oir-libertad-digital-e-dum-pimpim-chamado-elentir/#comment-12374 enéndote á perfección Sentenciado…

]]>
Por: Hespanha agota-me!!! at Sentenciando http://odemo.blogaliza.org/2007/08/26/cronica-dum-achadego-de-hazte-oir-libertad-digital-e-dum-pimpim-chamado-elentir/comment-page-1/#comment-12371 Sun, 26 Aug 2007 15:31:22 +0000 http://odemo.blogaliza.org/2007/08/26/cronica-dum-achadego-de-hazte-oir-libertad-digital-e-dum-pimpim-chamado-elentir/#comment-12371 […] Visitando a página do Demo me Leve cheguei a esta noticia e, claro, a tentaçom puido comigo e tivem que entrar a ler o blogue esse do que falava. A pesares do que poida pensar muita gente, nom som nacionalista, inda que si defendo a cultura galega e, bom mais cousas. De todas maneiras, quando entrei a ler o blogue estava contento, mas a medida que avançava na lectura sim-me conta de que sentia-me mais agotado, canso e progressivamente de peor humor. Nom forom as opinions da gente o que me fijo sentir dessa maneira, foi a escasa (por nom dizir nula) intençom de utilizar a lógica e de ser fieis a verdade o que me produxo o cambio de ánimo. […]

]]>
Por: Xe0 http://odemo.blogaliza.org/2007/08/26/cronica-dum-achadego-de-hazte-oir-libertad-digital-e-dum-pimpim-chamado-elentir/comment-page-1/#comment-12370 Sun, 26 Aug 2007 15:09:58 +0000 http://odemo.blogaliza.org/2007/08/26/cronica-dum-achadego-de-hazte-oir-libertad-digital-e-dum-pimpim-chamado-elentir/#comment-12370 Diario Oficial de Galicia
luns, 17 de xaneiro de 2000

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

Número do Dog:

10

Páxina do Dog:

619

Data da Disposición:

7 de xaneiro de 2000

Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

Organismo:

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO

Rango:

Decreto

Título:

Decreto 2/2000, do 7 de xaneiro, polo que se declara o ano 2000 ano de Manuel Murguía.

A Real Academia Galega decidiu dedica-lo Día das Letras Galegas do ano 2000 a Manuel Murguía, figura fundamental do Rexurdimento, literato, historiador e periodista; a súa extensa obra contribuíu de xeito fundamental ó engrandecemento de Galicia.

Comezou moi novo unha prometedora carreira literaria que abrangueu varios xéneros como a novela, o ensaio, o xornalismo e a crítica literaria.

Desde o seu traballo de historiador propiciou unha renovación metodolóxica na historiografía de Galicia o cal sentará as bases do traballo científico posterior neste campo.

Considerado no seu tempo como unha das figuras máis senlleiras de Galicia, foi cronista xeral do reino e presidente da Real Academia Galega. Durante toda a súa vida desenvolveu un importantísimo labor de defensa da lingua e a identidade de Galicia, o que o fixo merecente dun posto de honra na nosa historia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día sete de xaneiro do ano dous mil,

DISPOÑO:
Artigo 1º
Declárase o ano 2000 en Galicia ano de Manuel Murguía, polo que debe constituír unha obriga para tódolos galegos participar na homenaxe debida a este insigne persoeiro da nosa historia.

Artigo 2º
As institucións públicas galegas, os centros de ensino, as bibliotecas, as asociacións e federacións culturais dependentes da Xunta de Galicia dedicarán unha parte da súa actividade a poñer de relevo a obra deste historiador, xornalista e escritor que tanto fixo polas letras galegas.

Artigo 3º
Como testemuño da homenaxe a Manuel Murguía, a Xunta de Galicia acuñará unha medalla conmemorativa de trescentos exemplares numerados.

Disposición derradeira
Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, sete de xaneiro de dous mil.
Manuel Fraga Iribarne
Presidente

]]>