Tendências naturais

Chamade-o a minha “regra d’ouro”.

  • By Shea, Marzo 11, 2010 @ 1:58 p.m.

    Non sei que é mais non lle collo o sentido á gráfica. Por certo que é Heaviside ou heavisire?

Other Links to this Post