Atlantis

  • By ifrit, Setembro 28, 2010 @ 8:51 p.m.

    Eu, como home de letras, sempre boto en falta un manual de instruccións disto das gráficas. Queres dicir que hai xente que leu a Platón, non entende as metáforas e cre a Atlántida existiu de verdade?

  • By odemo, Setembro 28, 2010 @ 9:36 p.m.

    Da gráfica tira-se:
    -Que a meirande parte da gente que acredita na Atlântida nom leu nunca a Platom.
    -E que os que o lerom, nom entendem que é umha metáfora.

Other Links to this Post