Linguinhas X

linguinhas11.png

[Este post foi publicado polas tropas Saudarkar da Morte da IlGA que teno mesmerizadas no soto, eu estou de vacances]

  • By Uz, Agosto 13, 2007 @ 11:51 a.m.

    A melhor de todas as entregas!!

  • By Boedense, Agosto 15, 2007 @ 11:20 a.m.

    O proceso de estandarización do galego, bipolarizado entre as correntes reintegracionista e oficialista, supoñen un atranco de cara ó proceso normalizador do noso idioma que se ve abocado á substitución lingüística polo castelán. Isto é o que se deprende do teu debuxo.

    Ás veces que esquézomonos os dun bando e doutro que temos un obxectivo común, a normalización do galego e cumpriría deixar a un lado discusións que atopo puerís e reproches mutuos. Pax lingüística entre reintegracionistas e oficial para conseguírmonos as cunqueirianas MIL PRIMAVERAS MÁIS PARA O GALEGO.

Other Links to this Post

  1. chuza.org — Agosto 13, 2007 @ 11:55 a.m.