Resposta do Valedor…

Estimado/a  Sr./a.:

 

Acusámoslle recibo do seu escrito que tivo entrada nesta Institución con data 7 de agosto, que deu lugar ao expediente P.3.Q/1455/07, ao que lle rogamos faga sempre referencia en posteriores escritos que nos dirixa sobre este asunto.

En relación co exposto no aludido escrito é de sinalar que, de acordo coa súa función institucional, definida no artigo 14 do Estatuto de Autonomía de Galicia e na Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, por esta institución se procederá en todo caso a promove-la efectividade dos principios constitucionais e estatutarios referentes ás linguas oficiais de Galicia, e así mesmo, ao previsto na Lei 3/1983, de 15 de xuño, de Normalización Lingüística.

Con esta información procedemos ao arquivo do expediente aberto como consecuencia da súa solicitude.

Agradecéndolle a súa confianza, saúdao/a atentamente

  O Valedor do Pobo

Olho, pergunta… Que caralho tem que ver essa resposta coa minha reclamaçom?

 • By maceirax, Setembro 10, 2007 @ 12:41 p.m.

  Non te queixes, púidoche ter mandado á merda directamente. :-S

 • By Uz, Setembro 10, 2007 @ 3:57 p.m.

  Basicamente é como a resposta que me deram do Bispado a primeira vez que tentei apostatar :-p

 • By turonio, Setembro 10, 2007 @ 4:57 p.m.

  Desde logo non parece que o vaian tomar con urxencia. Parece un xustificante para saber onde podes topar o teu texto pero non unha resposta. Haberá despois unha resposta?

 • By maceirax, Setembro 11, 2007 @ 1:32 p.m.

  A min nin me contestaban, ata que recibiron o burofax fatídico 😀

 • By xo, Setembro 12, 2007 @ 1:26 a.m.

  “Con esta información procedemos ao arquivo do expediente aberto como consecuencia da súa solicitude.”

  Da-te por respostado. É uma vergonha.

Other Links to this Post